Fondos públicos

Proyecto NT_MASK_PROMOLD

No contexto no que nos atopamos debido ao estado de alarma pola crise do COVID19, os materiais de protección individual EPI’s son unha gran necesidade tanto para o persoal sanitario coma para os demáis profesionais que poidan estar en contacto con persoas infectasdas.

Debido aos sistemas de producción actuáis, os mais grande centros productivos destes materiais atópanse en Asia, o que supón en momentos críticos un dobre hándicap. Por un lado a dificultade loxística polo desplazamente dese material desde lugares afastados coas restriccións de transporte que estamos a vivir, e a segunda é o pouco control sobre a oferta que podemos ter como país e menos como empresas xa que estamos nun mercado globalizado onde as necesidades e as posibilidades económicas marcan quen leva o material.

Ademáis, unha vez subsanada a primeira crise médica, onde se puxeron todos os EPIS a súa disposición, as fábricas deben volver ao seu traballo cun sistema que asegure a saude dos empregados tanto no tocante ao COVID 19 como a outros riscos laboráis que exigen a presenza de EPIS.

Neste contesto, dende Nort3D promovemos a fabricación de pantallas de protección visual dende Galicia puidendo suministrar un material de boa calidade nun prazo moi curto de tempo que permitirá plaiar as necesidades de estes materiais a curto prazo.